PA

Executive

PA executive  har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at finde den rette Personlige Assistent (PA), Executive Assistent, Direktionssekretær eller Chefsekretær, som matcher de kvalifikationer og krav, som netop din virksomhed stiller og søger efter.

 

En personlig assistent/sekretær har sit virke som sparringspartner til topledelsen og travle professionelle ledere, der mangler aflastning for at kunne have fokus på forretningen.

 

En dygtig PA / Sekretær aflaster med administrative, HR, juridiske og finansielle opgaver samt er tovholder på Ad-hoc opgaver fra bl.a. ledelse, direktion og bestyrelse og har egne opgaver indenfor bl.a.:

 

à Booking af møder, konferencer, events og rejser

à Planlægning af bestyrelses- og budgetmøder samt referatskrivning

à Kalenderstyring

à Oversættelse, korrekturlæsning og korrespondance

à Ansvarlig for reception, kantine og servicemedarbejdere

à Kontakt til leverandører (rejsebureau, kurer, kontorforsyning, håndværkere)

à Opdatering af databaser, Intranet/SharePoint

à Modtagelse af gæster og mødeforplejning

à Besvarelse af telefoner og andre henvendelser på vegne af ledelsen

à Mødepræsentationer

à Organisationsdiagrammer, registrering af fravær, ferie, kontrakter, program for nyansatte, administration af firmabetalt telefon, kreditkort, aviser, leasingbiler

à Rejseafregning, fakturering og kontering

à Kommunikation intern og ekstern

à Projektstyring inkl. overholdelse af deadlines

à Legalisering og visumansøgninger