PA

Executive

Der er i nogle sammenhænge fordele ved en interim eller deltids Personlig Assistent / sekretær

 

Interims ansættelse

Det kan være en fordel både for jeres virksomhed og en kommende kandidat at ansætte vedkommende i en tidsbegrænset periode (evt. til at starte med), således at begge parter kan se hinanden an, eller når opgaven er kendt og tidsbegrænset.

 

En interim ansat Personlig Assistent / sekretær er til virksomhedens fordel i en travl periode.

 

For kandidaten er en interim ansættelse en mulighed for at teste, om kemien er i orden og om det er en arbejdsplads, som vedkommende kunne tænke sig at arbejde i længere tid.

 

 

 

Deltidsansættelse

sætter naturligvis en vis begrænsning for, hvad virksomheden kan forlange af arbejdsopgaver – alt afhængig af ønsket og aftalt timeantal, - men assistancen og ekspertisen er tilstede som ønsket i aftalt omfang.

 

 

Time- eller dagsatsen afhænger af opgaveniveau, krav til kandidatens erfaringer samt opgavens varighed.